Drony

Wykorzystujemy nowoczesne drony wyposażone

w wysokiej jakości sensory – możesz być pewny najwyższego poziomu zbieranych danych.ortofotomapy

Ze zdjęć tworzymy ortofotomapy, modele terenu, mapy – otrzymujesz dokładne produkty umożliwiające precyzyjne analizy.raporty

W oparciu o pozyskane dane tworzymy raporty, analizy, obliczenia – otrzymujesz komplet informacji na temat inwestycji.dane online

Wyniki naszych prac udostępniamy w chmurze – możesz korzystać gdziekolwiek jesteś, bez żadnego dodatkowego oprogramowania.
Fotogrametria! I wiesz więcej o inwestycji!


Wykorzystując fotogrametrię łączymy informacje obrazowe z lokalizacją i pomiarami. Na każdym etapie prowadzenia przedsięwzięcia masz dostęp do aktualnych danych. Analizując stan “zero” dokładnie wiesz jak przygotować ofertę. Cyklicznie
zbierane pozwalają Ci monitorować aktualną sytuację. Inwentaryzacja powykonawcza dokładnie dokumentuje wykonane prace i zabezpiecza przed roszczeniami.


Zdjęcia i filmy inspekcyjne


Szczególnie przydatne gdy niezbędna jest dokumentacja aktualnego stanu obiektu. Widok z powietrza pozwala zobaczyć więcej i lepiej nadzorować proces inwestycyjny. Dodatkowo cyklicznie zbierane dane pozwalają na swobodnie analizować
zmiany.


Ortofotomapy


Wysokorozdzielcza mozaika zdjęć umożliwiająca dokładne pomiary to najszerzej stosowany produkt fotogrametryczny. Doskonale dokumentuje aktualny stan inwestycji dając jednocześnie informacje o wymiarach, odległościach, powierzchniach.


Numeryczne modele terenu


Niezbędne na każdej budowie. Pokazują rzeczywisty poziom gruntu oraz wszystkich elementów pokrywających teren. Pozwalają szacować koszty prac ziemnych, obliczać objętość kruszyw, monitorować zgodność realizacji z projektem.

Mapy sytuacyjno-wysokościowe


Mapy na stałe zadomowiły się na każdym etaie procesu inwestycyjnego. Fotogrametria znacząco przyspiesza przygotowanie tego rodzaju dokumentów. Dodatkowo pozwala przenieść się w czasie i mierzyć teren, który już dawno wygląda inaczej.

Pomiary objętości


Niezbędne na składowiskach kruszyw, kopalniach odkrywkowych czy na każdym placu budowy. Drony i fotogrametria pozwalają wykonać je z bardzo dużą dokładnością co pomaga spokojnie szacować koszty bądź rozliczać wykonane prace.

Wizualizacje i modele 3D


Nie zawsze można odwiedzić teren inwestycji osobiście, ale zawsze można zobaczyć model 3D, wizualizację czy panoramę 360 nawet przy porannej kawie. Nasze opracowania pomagają widzieć teren budowy zdalnie i podejmować trafne decyzje.
Fotogrametria to nasza pasja


O Nas

fotomap.expert to nowa marka, którą chcemy firmować nasze usługi. Fotogrametrią zajmujemy się od kilkunastu lat i posiadamy duże doświadczenie w realizacji prac pomiarowych z wykorzystaniem tej techniki. Realizowaliśmy prace na terenie
Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Szwecji, a zgromadzone doświadczenia pozwalają podejmować coraz bardziej wymagające zadania.

Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości danych pomiarowych i wizualnych, dzięki którym nasi Klienci mogą bez obaw realizować swoje przedsięwzięcia. Szczególny nacisk kładziemy jakość i dokładność pomiarową dostarczanych materiałów.

Korzystamy z wysokiej jakości sprzętu pomiarowego i zaawansowanego oprogramowania, dzięki czemu szybko dostarczamy niezbędne informacje.Napisz do nas